transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review article; Kellerman, A (2002) The Internet on Earth. A Geo­graphy of Information.

Författare och institution:
Sten Lorentzon (Kulturgeografiska institutionen)
Publicerad i:
Geografiska Annaler B, 86B(4)
Publikationstyp:
Artikel, recension
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
38178
Posten skapad:
2007-03-08 12:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007