transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Power of Tale - Using Narrative for Organisational Success by Allan, Julie, Fairtlough Gerard and Heinzen Barbara and Storytelling in Organizations by Gabriel Yannis

Författare och institution:
Hervé Corvellec (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Management, Vol. 20, No.1-2 s. 211-217
Antal sidor:
6
Publikationstyp:
Artikel, recension
Förlag:
John Wiley and Sons, Ltd (2002)Oxford University Press (2000)
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
38176
Posten skapad:
2007-03-08 13:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007