transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Book review of: "The Authentic Adam Smith. His Lifeand Ideas" by James Buchan

Författare och institution:
Bo Sandelin (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Ekonomiska Samfundets Tidskrift/The Journal of the Economic Society of Finland, 2006:3
Publikationstyp:
Artikel, recension
Förlagsort:
Helsinki
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
38173
Posten skapad:
2007-03-08 16:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007