transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Miljöredovisning - Maning till teoretisk forskning?

Författare och institution:
Sten Jönsson (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
P. Dobers and R. Wolff (eds.) Mijöstrategier- Ett företagsekonomiskt perspektiv, s. 193-200
Antal sidor:
8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nerenius & Santréus Förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1995
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
38156
Posten skapad:
2007-03-12 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007