transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Albert tera Vehn - ämnesteoretisk och organisatorisk institutionsbyggare

Författare och institution:
Sten Jönsson (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Föregångare inom företagsekonomin. Ed by L. Engwall, s. 109 - 123
ISBN:
91-7150-503-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SNS förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1995
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
38153
Posten skapad:
2007-03-14 14:59
Posten ändrad:
2007-03-27 11:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007