transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Regulation of Financial Reporting in the Nordic Countries/Sweden

Författare och institution:
Sten Jönsson (Gothenburg Research Institute (GRI)); Jan Marton (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Flower, J. (ed). The Regulation of Financial Reporting in the Nordic Countries,
ISBN:
91-38-92316-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Fritzes
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
38152
Posten skapad:
2007-03-12 14:23
Posten ändrad:
2010-09-23 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007