transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Namesake: On Best Value and outher reformmarks

Författare och institution:
Rolf Solli (Gothenburg Research Institute (GRI)); Peter Demediuk (-); Rob Sims (-)
Publicerad i:
Czarniawska, Barbara & Sevón, Guje (eds). 2005. Global ideas: how ideas, objects and practices travel in the global economy, s. 30-47
ISBN:
91-47-07719-0
Antal sidor:
17
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber & Copenhagen Business School Press
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
38145
Posten skapad:
2007-03-13 10:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007