transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Massturismens mediegeografi. Mallorca i tre svenska dagstidningar.

Författare och institution:
Kristina Lindström (Kulturgeografiska institutionen)
Publicerad i:
Svensk turismforskning - en tvärvetenskaplig antologi om turister, turist­destinationer och turismorganisationer,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
ETOUR, Östersund
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
38137
Posten skapad:
2007-03-08 13:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007