transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tjänstenäringar.

Författare och institution:
Claes G. Alvstam (Kulturgeografiska institutionen); Anders Larsson (Kulturgeografiska institutionen)
Publicerad i:
Sverige Nationalatlas-Västra Götaland, s. 56-64
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SNA Förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
38132
Posten skapad:
2007-03-08 13:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007