transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Two Perspectives on Economic-Geographic Amalgamation in Europe: Restoring Physical Infrastructure and Creating new Intra-continental Business Net­works

Författare och institution:
Claes G. Alvstam (Kulturgeografiska institutionen & Centrum för Europaforskning (CERGU))
Publicerad i:
Transition and EU-Enlargement: Economic, Legal, Political and Social Change in Eastern Europe, s. 89-91
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University, CERGU
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Ekonomisk geografi
Postens nummer:
38117
Posten skapad:
2007-03-08 14:05
Posten ändrad:
2010-03-12 23:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007