transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Konsumentskydd på Internet : rättskonomiska synpunkter

Författare och institution:
Christina Ramberg (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Ekström, K. M. & Forsberg, H. (red). Den flerdimensionella konsumenten : en antologi om svenska konsumenter. , s. 201-217
ISBN:
91-7029-390-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Tre böcker
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
38056
Posten skapad:
2007-03-13 11:01
Posten ändrad:
2007-10-19 09:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007