transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lettisk järnålder : intryck, tankar och reflektioner på en främmande arkeologi

Författare och institution:
Leif Häggström (Institutionen för arkeologi och antikens kultur); D Andersson (-); Örjan Bergsten (-); Karl Hellervik (-)
Publicerad i:
Arkeologi över gränser : möten mellan lettisk och svensk arkeologi. Red. Ola W. Jensen, H. Karlsson & A. Vijups (GOTARC. Serie C. Arkeologiska skrifter, 18), s. 33-42
ISBN:
91-85952-60-5
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
38042
Posten skapad:
2007-03-05 11:53
Posten ändrad:
2013-11-11 16:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007