transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lettisk järnålder : intryck, tankar och reflektioner på en främmande arkeologi

Författare och institution:
Leif Häggström (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Meta : medeltidsarkeologisk tidskrift , 1996 ( 4 ) s. 56-62
ISSN:
0348-7903
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
38041
Posten skapad:
2007-03-05 11:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007