transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Finns det fortfarande en partipress?

Författare och institution:
Lennart Weibull (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Holmberg, S. & Weibull, L. (red). Du stora nya värld. Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle. SOM-undersökningen 2005, s. 185-204
ISBN:
91-89673-09-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOM-institutet vid Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
SOM-rapport nr 39
Postens nummer:
38011
Posten skapad:
2007-03-04 11:31
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007