transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Beyond culture : encounters with otherness

Författare och institution:
Fiona Campbell (Institutionen för arkeologi och antikens kultur); Jonna Hansson (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
The interpretation of culture and the culture of interpretation : proceedings from the first graduate conference at the Department of Literature in Uppsala, April 20-21 1996. Editors: Eva Hemmungs Wirtén and Erik Peurell (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 36), s. 133-150
ISBN:
91-85178-27-6
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
38000
Posten skapad:
2007-03-02 15:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007