transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

ICT in Teacher Training - Understanding change through Activity Theory

Författare och institution:
Solveig Sotevik (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Paper presented at the First ISCAR Congress, 20–24 September, 2005, Seville, Spain,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
37988
Posten skapad:
2007-03-02 09:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007