transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bergens föränderliga skepnad: Om drömmar och bergsandar bland Q'eqchi'-Maya i Guatemala

Författare och institution:
Stefan Permanto (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Jordens Folk - Etnografisk Revy, ( 2 )
ISSN:
0021-7484
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
Guatemala, Maya, Q'eqchi', drömmar, ritual, kosmologi, identitet
Postens nummer:
37975
Posten skapad:
2007-03-01 12:14
Posten ändrad:
2011-05-31 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007