transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A homeland torn apart. Partition in a Palestinian refugee camp

Författare och institution:
Nina Gren (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
S. T. Jassal & E. Ben Ari (eds.), Partition motif in contemporary conflicts, Sage Publications, New Delhi,
ISBN:
9780761935476
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
politics, peace & conflict studies, security studies
Ytterligare information:
Postens nummer:
37967
Posten skapad:
2007-03-01 11:28
Posten ändrad:
2007-11-28 11:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007