transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Economic-Geographic Amalgamation and the Eastward Enlargement of the European Union

Författare och institution:
Claes G. Alvstam (Kulturgeografiska institutionen)
Publicerad i:
Transition and EU-Enlargement: Economic, Legal, Political and Social Change in Eastern Europe, s. 93-119
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University, CERGU
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Ekonomisk geografi
Postens nummer:
37945
Posten skapad:
2007-02-28 15:00
Posten ändrad:
2010-03-12 23:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007