transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Shortermism does not effect decisions in Swedish industry on Research & Development - yet.

Författare och institution:
Petra Adolfsson (Gothenburg Research Institute (GRI)); Ulrika Holmberg (Gothenburg Research Institute (GRI)); Sten Jönsson (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Demirag, I. (ed.) Corporate Governance, Accountability and Pressures to Perform: An International Study,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
JAI Press
Förlagsort:
Greewich
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
37930
Posten skapad:
2007-03-12 15:15
Posten ändrad:
2012-06-07 15:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007