transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anthropology and organizational learning.

Författare och institution:
Barbara Czarniawska (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Handbook of organizational learning. Dierkes, M., Child, J. & Nonaka, I,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Oxford University Press
Förlagsort:
Oxford, UK
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
37919
Posten skapad:
2007-03-14 14:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007