transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Financial Market Characteristics

Författare och institution:
Clas Wihlborg (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Anders Isaksson (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Bigsten, A. & Kimuyu, P. (eds). Structure and Performance of Manufacturing in Kenya,
ISBN:
0-333-97028-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Palgrave Publishers Ltd
Förlagsort:
Basingstoke
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
37911
Posten skapad:
2006-12-06 00:00
Posten ändrad:
2007-10-18 16:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007