transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Diskrimineras vi likadant? Om det sociala könet, lokala kulturer och förändringar i den offentliga sektorn

Författare och institution:
Barbara Czarniawska (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Om makt och kön : i spåren av offentliga organisationers omvandling : rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. Redaktör: Elisabeth Sundin, s. 366-384
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOU 1997:83
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
37893
Posten skapad:
2007-03-14 14:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007