transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Linking Industries Across the World: Processes of Global Networking

Redaktör(er):
Claes G. Alvstam (Kulturgeografiska institutionen); Eike W. Schamp (-)
ISBN:
075464426X
Antal sidor:
304
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Ashgate
Förlagsort:
Aldershot
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
37871
Posten skapad:
2007-03-13 12:21
Posten ändrad:
2011-10-18 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007