transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rörlighetens omvandling. Om resor och virtuell kommunikation - mönster, drivkrafter, gränser.

Författare och institution:
Lotta Frändberg (Kulturgeografiska institutionen); Eva Thulin (Kulturgeografiska institutionen); Bertil Vilhelmson (Kulturgeografiska institutionen)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
37869
Posten skapad:
2007-03-13 12:30
Posten ändrad:
2007-05-05 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007