transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Markets and Embeddedness. Essays in honour of Ulf Olsson

Redaktör(er):
Carl-Johan Gadd (Ekonomisk-historiska institutionen); Staffan Granér (Ekonomisk-historiska institutionen); Sverker Jonsson (Ekonomisk-historiska institutionen)
ISBN:
91-85196-60-6
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Postens nummer:
37840
Posten skapad:
2007-02-27 16:34
Posten ändrad:
2011-10-18 10:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007