transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Narratives in social science research

Författare och institution:
Barbara Czarniawska (Gothenburg Research Institute (GRI))
ISBN:
0 7619 4194 0
Antal sidor:
157
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Sage
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
37834
Posten skapad:
2007-02-28 09:23
Posten ändrad:
2011-10-18 10:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007