transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Accounting for trust: some emperical evidence

Författare och institution:
Inga-Lill Johansson (Företagsekonomiska institutionen, Externredovisning och företagsanalys); Gudrun Baldvinsdottir (Företagsekonomiska institutionen, Externredovisning och företagsanalys)
Publicerad i:
Management Accounting Research, 14 s. 219-234
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlagsort:
-
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Performance evaluation; Accounting routines; Trust carrier
Postens nummer:
37809
Posten skapad:
2007-02-28 09:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007