transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Studieförbunden i en ny roll på utbildningsmarknaden

Författare och institution:
Ann-Louise Petersen (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Kommunal ekonomi och politik,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
37802
Posten skapad:
2007-02-28 11:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007