transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Political Approach to Relationship Marketing: Case study of the Storsjöyran Festival

Författare och institution:
Mia Larson (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
International Journal of Tourism Research, 4 ( 2 ) s. 119-143
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
37797
Posten skapad:
2007-03-05 14:52
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007