transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Treasurer's department as a buffer organization

Författare och institution:
Olov Olson (Företagsekonomiska institutionen); Björn Rombach (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Financial Accountability and Management, 12 s. 245-259
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
37792
Posten skapad:
2007-02-28 10:31
Posten ändrad:
2007-11-08 13:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007