transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Technology Development and Collective Learning Among TNCs and Host Country Firms: The Case of West Sweden.

Författare och institution:
Inge Ivarsson (Kulturgeografiska institutionen)
Publicerad i:
Environment and Planning A, Vol 34, No. 10 s. 1877-1897
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Ekonomisk geografi
Postens nummer:
37780
Posten skapad:
2007-02-28 08:25
Posten ändrad:
2011-03-29 21:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007