transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A static theory of dry bulk freight rates by route.

Författare och institution:
Risto Laulajainen (Kulturgeografiska institutionen)
Publicerad i:
Maritime Policy & Management, 33 ( 4 ) s. 447-461
ISSN:
0308-8839
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
37779
Posten skapad:
2007-02-27 18:28
Posten ändrad:
2007-04-05 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007