transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Expectations of alignment. Examining the link between financial markets and managerial work

Författare och institution:
Stefan Tengblad (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management)
Publicerad i:
Organization Studies, 25(4) s. 583-606
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
37774
Posten skapad:
2007-02-28 10:44
Posten ändrad:
2007-09-24 10:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007