transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Development and Regional Significance of the Automotive Industry: Supplier Parks in Western Europe.

Författare och institution:
Anders Larsson (Kulturgeografiska institutionen)
Publicerad i:
International Journal of Urban and Regional Research, Vol 26, No.4 s. 767-784
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
37773
Posten skapad:
2007-02-27 18:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007