transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ungdomars Internetanvändning

Författare och institution:
Eva Thulin (Kulturgeografiska institutionen)
Publicerad i:
Framsteget, 5 s. 15-17
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
37772
Posten skapad:
2007-02-27 18:30
Posten ändrad:
2007-08-07 09:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007