transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Elections in Kenya.

Författare och institution:
Anders Närman (Kulturgeografiska institutionen)
Publicerad i:
Review of African Political Economy, 30 ( 96 )
ISSN:
0305-6244
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
37771
Posten skapad:
2007-02-28 08:45
Posten ändrad:
2007-04-23 13:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007