transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lasting or Latent Scars? Swedish Evidence on the Long-Term Effects of Job Displacement

Författare och institution:
Marcus Eliason (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Donald W Storrie (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Journal of Labor Economics, 24(4)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
37761
Posten skapad:
2007-02-27 19:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007