transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Coordination et utilisations des aides

Författare och institution:
Arne Bigsten (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Revue d'économie du développement, 2 s. 77-103
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
37760
Posten skapad:
2007-02-27 19:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007