transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mass media's production of destination images: Majorca's image in three Swedish newspapers, 1950-2000.

Författare och institution:
Kristina Lindström (Kulturgeografiska institutionen)
Publicerad i:
Belgeo, 2004(2-3)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
37757
Posten skapad:
2007-02-27 19:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007