transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review: Maria Giuseppina Lucia.

Författare och institution:
Risto Laulajainen (Kulturgeografiska institutionen)
Publicerad i:
La Geografia Finanziaria, Mercati e Territorio,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlagsort:
Bologna
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
37756
Posten skapad:
2007-02-27 19:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007