transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att uppmärksamma och förstå konflikter i landskapsvärlden.

Författare och institution:
Marie Stenseke (Kulturgeografiska institutionen)
Publicerad i:
Biodiverse, Årg. 10 Nr. 2 s. 4-5
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
37743
Posten skapad:
2007-02-27 19:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007