transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”’En gåtfull spegelbild’: Introduktion till postmodern teologi”

Författare och institution:
Ola Sigurdson (Institutionen för religionsvetenskap och teologi); Jayne Svenungsson (-)
Publicerad i:
Postmodern teologi: En introduktion, s. 7-44
ISBN:
91-526-4718-8
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Systematisk teologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionsfilosofi
Postens nummer:
37662
Posten skapad:
2007-02-27 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007