transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

SOCIO-EKONOMISKA NÄTVERK OCH FLÄTVERK. INTERNATIONELL ORIENTERING OCH GEMENSAMMA INTRESSEN - EN KOMMENTAR

Författare och institution:
Christina Dalhede (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Rapporter från Växjö universitet, Humaniora
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Postens nummer:
37631
Posten skapad:
2007-02-26 17:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007