transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

HANDELSMAN MED INVANDRARBAKGRUND I 1700-TALETS SALVIIGRÄND. EN FALLSTUDIE I SOCIALA FLÄTVERK

Författare och institution:
Christina Dalhede (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
PERSONHISTORISK TIDSKRIFT. TEMA: INVANDRARHISTORIA, s. 44-62
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1993
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Postens nummer:
37612
Posten skapad:
2007-02-27 13:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007