transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Miljöer, människor och material. Axplock från forskningsvistelser vid utländska arkiv

Författare och institution:
Christina Dalhede (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Arkiv, samhälle och forskning, 1992 ( 1 ) s. 7-46
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1992
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Ytterligare information:
(Arkivsamfundet, Riksarkivet)
Postens nummer:
37611
Posten skapad:
2007-02-28 10:46
Posten ändrad:
2007-08-07 09:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007