transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hernando de Soto och kapitalets mystifiering

Författare och institution:
Staffan Granér (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Ord & Bild, 2-3 2005 s. 59-70
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Postens nummer:
37598
Posten skapad:
2007-02-26 17:53
Posten ändrad:
2007-08-07 10:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007