transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Per Nyström som historiker

Författare och institution:
Staffan Granér (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Per Nyström - motor i 1900-talets svenska sociala och samhällsekonomiska utveckling, 7 s. 17-32
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Ytterligare information:
Dist. Kungl. vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg
Postens nummer:
37597
Posten skapad:
2007-02-26 18:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007