transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Metoder att mäta den svenska landsbygdsbefolkningens järninnehav 1750-1870

Författare och institution:
Per Hallén (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Polhem. Tidskrift för teknikhistoria, 2000/2001 Årgång 18/19 s. 44-58
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Postens nummer:
37595
Posten skapad:
2007-02-26 18:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007