transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kalkylering och övervägande retorik

Författare och institution:
Per Forsberg (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Rhetorica Scandinavica, nr 35 s. 33-46
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
37587
Posten skapad:
2007-02-26 18:34
Posten ändrad:
2007-05-07 12:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007